Cookiebeleid

Cookies

Niet omdat we jarig zijn, feestje hebben of iets anders, maar elma VOF deelt cookies uit wanneer je van onze webshops of elmavof.nl bezoekt. Sorry, geen lange vingers, biscuits of gevulde koeken die je eetlust bederven. Maar kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc. Deze cookies wordt uitsluitend gebruikt als een ‘vingerafdruk’ via welke wij in de gaten kunnen houden hoe vaak iemand deze site bezoekt. Lekker handig! Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze sites gebruikt, hoe wij de boel gezelliger, beter én klantvriendelijker kunnen maken. Tevens gebruiken wij Google Analytics. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen. Internetbrowsers bieden doorgaans aan gebruikers de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. Hou er dan wel rekening mee dat de websites niet optimaal werken. Voor informatie over hoe een gebruiker dit kan instellen, verwijzen wij naar het referentiemateriaal van de betreffende softwareleverancier.

Wij verzamelen en bewaren van de bezoekers van onze website een aantal basisgegevens, waaronder de volgende:

  • Het type browser en het operatingsysteem dat de bezoeker gebruikt
  • Het ip-adres van de bezoeker
  • De datum en tijd van een bezoek door elke individuele bezoeker
  • Het internetadres van de bezochte pagina’s.

De gegevens die wij verzamelen worden door elma VOF UITSLUITEND gebruikt voor:

  • Statistische analyses systeembeheer
  • Het verbeteren van de inhoud van de website

E-mail- en adresgegevens

Wij verzamelen adresgegevens en e-mailadressen van individuele bezoekers als zij ons een e-mailbericht sturen of een bestelling doen. Dit geldt voor bezoekers die deze gegevens als nieuw invullen. Deze gegevens worden door ons alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de bezoeker deze heeft verstrekt.

Verstrekking van informatie aan derden

Wij gaan op verantwoorde manier met jouw gegevens om. Wij verstrekken geen persoonlijke informatie die via deze website is verkregen vrijwillig aan een derde partij. Wij garanderen dat persoonlijke informatie in geen enkel geval vrijwillig en of tegen betaling wordt verstrekt aan andere instanties, organisaties, personen of autoriteiten.

Het verwijderen van gegevens

Wij zullen erop toezien dat persoonlijke gegevens van onze systemen worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn (behalve in het geval van archivering). Als een consument een verzoek indient persoonlijke gegevens te verwijderen, zullen wij dat doen.

Veiligheid

Wij maken bij het afrekenen gebruik van versleutelingstechnologieën. Wij hebben zoveel mogelijk beveiligingsmaatregelen genomen bij onze fysieke faciliteiten (webserver en dergelijke) om onze bezoekers te beschermen tegen verlies, misbruik en ongewenste aanpassingen van hun persoonlijke gegevens zoals die via de website zijn verzameld.

Als een consument aangegeven heeft geen consument meer te willen zijn of al langer dan drie jaar op geen enkele manier contact met ons heeft gehad, verwijderen wij de adresgegevens en zullen wij geen contact meer opnemen met de consument.